» » اتحادیه اروپا

اتحادیه اروپا

نوشته شده توسط behnaz در تاریخ 98/07/08

اتحادیه اروپا
 
اتحادیه اروپا   و مقدمه ای بر آن

اتحادیه اروپا شامل چه کشورهایی می شود ؟ آیا از قوانین حاکم بر اتحادیه اروپا باخبر هستید ؟ آیا می دانید مزایای اقامت و زندگی در اتحادیه اروپا چیست ؟ این ها تماما سوالاتی است که ذهن بیشتر خوانندگان را به خود درگیر کرده است . ما در این مقاله بر آنیم تا با بررسی علمی و دقیق ، به سوالات شما در این زمینه پاسخ گوییم . آگاهی از نحوه و علت به وجود آمدن اتحادیه اروپا و اطلاع از برخی از قوانینی آن باعث می شود که افراد به راحتی بتوانند در خصوص انتخاب اروپا به عنوان مقصد خود برای مهاجرت تصیم گیری نمایند . ما در این مقاله به بررسی علل به وجود آمدن اتحادیه اروپا ، سازمان هایی که آن را تشکیل می دهند و برخی از قوانین آن می پردازیم . شما برای انتخاب مقصد خود برای امر مهاجرت می توانید با مشاورین مجرب موسسه حقوقی ملک پور MIE تماس داشته و از مشاوره رایگان بهره مند شوید .

اتحادیه اروپا و کلیات آن :

اتحادیه اروپا بیشتر برای این منظور تشکیل گردید تا بین کشورهای عضو این اتحادیه هماهنگی به وجود آید . برای ایجاد این هماهنگی یکی از موارد مهمی که در کشورها اجرا گردید ، تغییر قوانین و مقررات کشورهای عضو می باشد . و در حال حاضر نیز برای ورود به اتحادیه اروپا لازم است اساس و بیس قوانین و مقررا ت کشور مذکور با قواعد و قوانین اتحادیه دارای هماهنگی های لازم باشد .این قوانین و تغییرات در راستای یکسان سازی و هماهنگ سازی کشورها با یکدیگر می باشد .
قوانین و مقررات برخاسته از اتحادیه اروپا در قالب های معاهدات ، مقررات و دستورالعمل و تصمیم ها نمایانگر می شوند که باعث می گردد تا کشورها بر اساس آنها قوانین خود را مدون نمایند .
معاهدات مهمترین قسمت و شاکله اتحادیه اروپا هستند که به محض تصویب این معاهدات توسط کشورهای عضو همتای قوانین لازم الاجرا می گردند و کشورهای عضو اتحادیه ملزم به رعایت این مقررات می باشند .
بعد از معاهدات ، وضع قوانین توسط پارلمان و با مشورت کمیسیون از بالاترین سطح اجرایی و ضمانتی برخوردار هستند و تمامی کشورها ی عضو اتحادیه اروپا مکلف هستند بعد از تصویب این قوانین توسط پارلمان اروپا آنها را اجرایی نمایند . نکته قابل ذکر آن است که کشورهای عضو نیازی به تصویب مجدد این مقررات در کشور خود ندارند و لازم الاجرایی بودن  این مقررات تا جایی ادامه دارد که کشورها از تصویب قانون معارض با این مقررات هم باید خودداری نمایند .
دستورالعمل ها بیشتر در مواردی به کار می آید که هماهنگی های لازم در میان کشورها مورد توجه است و وحدت قوانین در این خصوص مورد توجه نیست .
اتحادیه اروپا پس از مقرر داشتن قوانین از کشورهای عضو می خواهید که این موارد را با حداقل استاندارد ها به اجرا در آورند .
در صورت عدم اجرایی شدن دستورالعملی توسط دولت ، اشخاص متضرر شوند به شرط آنکه در آن دستورالعمل به صورت واضح  حقوقی برای اشخاص مشخص شده باشد و عدم اجرای این دستورالعمل باعث این ضرر شده باشد دولت مکلف به جران خسارات وارده می باشد .

اتحادیه اروپا و نهاد های مربوطه :

اتحادیه اروپا دارای نهاد های متفاوتی هستند که بیشتر آنان به وسیله معاهدات تشکیل شده اند . و  آنان دارای اختیارات در خصوص تصمیم گیری ها و تصویب معاهدات را دارا هستند . برخی از نهادهای اتحادیه در ذیل آورده شده است .:
 • پارلمان اروپا
 • شورای اروپا
 • شورای اتحادیه اروپا
 • کمیسیون جامعه اروپا
 • دادگاه جامعه اروپا
 • دادگاه بدوی
 • دادگاه حسابرسی
 • پارلمان اروپا  :
اعضا تشکیل دهنده پارلما ن اروپا اعضای برگزیده از سوی دولت های عضو هستند که به تصویب امور می پردازند . در کنار این قانونگذاری هر شهروند اتحادیه می تواند درخواست خود را به پارلمان برای ببررسی ارائه نماید. دبیرخانه پارلمان اروپا در لوکزامبورگ واقع گردیده است .تصویب بودجه و قانون گذاری در پارلمان صورت می گیرد .
 • شورای اروپا :
شورای اروپا ار روسا و وزرای امور خارجه تشکیل شده است و هدف اصلی آن بررسی مسایل سیسی و استراتژی های منطقه ای است . همچنین سیاست های پولی اتحادیه توسط شورا هماهنگ می گردد  .
 • کمیسیون اروپایی :
کمیسیون اروپایی متشکل از بیست نماینده منتخب از کشورهاست . نکته قابل ذکر در این نهاد آن است که افراد بیشتر باید منافع اتحادیه را در تصمیمات مد نظر داشته باشند تا کشور متبوع خود را . و همچنین هر کدام از این نمایندگان دارای یک سری از مسئولیت ها ی خاص می باشد .
 • دادگاه جامعه اروپایی :
دادگاه جامعه اروپایی به منظور رسیدگی به دعاوی و نظارت بر تصویب و تنظیم قوانین اتحادیه می باشد . این نهاد متشکل از 15 قاضی و 9 وکیل می باشد که هر کدام مسئول انجام کارها و شرایط خود هستند .هر کدام از پرونده ها به نسبت اهمیت در یک شعبه خاص مورد بررسی قرار می گیرد .
 • دادگاه بدوی :
به منظور رسیدگی به دعاوی مطروحه از سوی شهروندان در امور نظیر کشاورزی و حمل و نقل نهادی به نام نهاد دادگاه بدوی در سال 1988 ایجاد شد که متشکل از 15 عضو می باشد و وظایف آنان یکسان سازی تفسیر قوانین و رسیدگی به شکایات مردم می باشد .


به منظور رسیدگی به دعاوی مطروحه از سوی شهروندان در امور نظیر کشاورزی و حمل و نقل نهادی به نام نهاد دادگاه بدوی در سال 1988 ایجاد شد که متشکل از 15 عضو می باشد و وظایف آنان یکسان سازی تفسیر قوانین و رسیدگی به شکایات مردم می باشد .
اتحادیه اروپا و نهاد های متشکله آن در مقاله فوق مورد بررسی علمی و تخصصی قرار گرفته شد . در مطالب فوق ما به هدف از تاسیسس اتحادیه اروپا سخن گفتیم و در نهایت نهادهای اتحادیه اروپا توضیح داده شد . هماهنگی کشورهای عضو اتحادیه اروپا باعث گردیده تا نظم و مقررات در این کشورها به طور کامل رعایت شود و همین امر باعث گردیده تا اتحادیه اروپا به مقصدص مناسب برای امر مهاجرت تبدیل گردد .
شما می توانید جهت بهره گیری از مشاوره رایگان تلفنی در خصوص انتخاب کشور مقصد خود با مشاورین مجرب موسسه حقوقی ملک پور MIE  تماس داشته و از راهنماییی های لازم بهره مند شوید .
 
 

مشاهده سایر دانستنی ها