پیشنهادات ویژه

» تخفیفات ویژه

موسسه حقوقی ملک پور،به مناسب نزدیک بودن تولد فرزند آقای ملک پور تخفیفات ویژه ای را برای خدمات و محصولات این موسسه در نظر گرفته است.مدت زمان استفاده از این تخفیفات استثنائی محدود می باشد.زمان ارائه تخفیف بر روی خدمات این شرکت از تاریخ 20 تیر به مدت 29 روز بوده و  برای استفاده از تخفیفات طلایی محصولات نیز به مدت 10 روز فرصت خواهید داشت

تخفیفات ویژه در موسسه حقوقی ملک پور بر روی خدمات


خود حمایتی فرانسه تا 25 درصد تخفیف

25%

خود حمایتی اتریش برای ایرانیان خارج از کشور تا 25 درصد تخفیف

25%

قرمز سفید قرمز اتریش تا 30 درصد تخفیف

30%

پذیرش تحصیلی در کانادا 50 درصد تخفیف

50%

پذیرش تحصیلی در انگلستان تا 90 درصد تخفیف

90%

پذیرش تحصیلی در مجارستان تا 95 درصد تخفیف

95%

پذیرش تحصیلی در آمریکا تا 80 درصد تخفیف

80%

پذیرش تحصیلی در استرالیا تا 90 درصد تخفیف

90%

ویزای جستجوی کار آلمان تا 60 درصد تخفیف

60%

ویزای جستجوی کار اتریش تا 50 درصد تخفیف

50%

پذیرش مدارس سوئیس تا 90 درصد تخفیف

90%

ویزای گلدن پرتغال و اسپانیا ۹۰ درصد تخفیف

90%

پذیرش دانشگاه های رایگان اتریش برای واجدین شرایط ۸۰ درصد تخفیف

80%

پذیرش تحصیلی از دانشگاه های هلند تا ۷۰ درصد تخفیف

70%

تخفیفات ویژه در موسسه حقوقی ملک پور بر روی محصولات


هنر زندگی کردن 50 درصد تخفیف

50%

راهنمای گام به گام انتخاب مسیر مهاجرت 50 درصد تخفیف

50%

آموزش اقامت کاری کانادا (اسکیل ورکر) 50 درصد تخفیف

50%

اپلای و ویزای تحصیلی اتریش 40 درصد تخفیف

40%

محصول آموزشی فوق فشرده زبان 25 درصد تخفیف

25%